SOVJET WAR

STORY   Nederlands

  Ontstaan eind 1979 als The Sovjets in een obscure kelder als drie piece en hoofdzakelijk beInvloed door de eerste punk generatie.

 

  In de loop van 1980 werd "Bergy" als zanger aangewoven. Nieuwe nummers en dixit optredens volgden snel, o.a. twee in het legendarische café  Arno'Z  te Leuven en het voorprogramma van Red Zebra in Erps Kwerps.

 

  Er werd eveneens een cassette uitgebracht getiteld: "Bootleg".

In de loop van 1982 werd er van gitarist gewisseld en de groepsnaam werd gewijzigd in Sovjet War.

 

  Eén song The Nuthouse verscheen op de verzamel LP, No Big Business 2.

Bij een tweede opname sessie terug in de Cleo studio te Wezemaal werden een aantal nummers opgenomen waaruit een single ,"It became a problem/Guns for fun " werd  getrokken.

  Ook Just A Story werd er opgenomen, die zou jaren later verschijnen op de Koude Golven verzamelaar.

Tevens bestaat er ook een live video van een concert opgenomen in de Lido te leuven.

                

 Nu brengen we live een mix van het "Sovjets" tijdperk : "classic punk" en Sovjet War : "post-punk, en nieuwe nummers.

                                        vanderZIP drums ED bass KOEN guitar BERGY vocals

 

 

STORY   English

 

 

  Formed at the end of 1979 as The Sovjets in an obscure basement as a three piece and mainly influenced by the first punk generation.


  In the course of 1980, "Bergy" was recruited as vocalist. New songs and dixit performances followed quickly, including two in the legendary Arno'Z café in Leuven and the support act of Red Zebra in Erps Kwerps.


  A cassette entitled "Bootleg" was also released.

In the course of 1982 the guitarist was changed and the name of the group was changed to Sovjet War.


  One song The Nuthouse appeared on the compilation LP, No Big Business 2.

During a second recording session back in the Cleo studio in Wezemaal, a number of songs were recorded from which a single, "It became a problem/Guns for fun " was drawn.

  Also Just A Story was recorded, which would appear years later on the Koude Golven collector.

There is also a live video of a concert recorded at the Lido in Leuven.

 

Now we bring live a mix of the "Sovjet" era : "classic punk" and Sovjet War : "post-punk, and new songs.

 

                                       vanderZIP drums ED bass KOEN guitar BERGY vocals